Typ10

Typ10 is een leuke en speelse methode om kinderen in 10 lessen blind te leren typen.

Met Typ10 zetten we ons in voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Uiteraard zijn alle kinderen vanaf 9 jaar welkom. Bovendien kunnen wij de lessen geven aan kinderen met een auditieve en/of visuele functiebeperking. Hoe? Door meerdere leerkanalen tegelijkertijd in te zetten en dus een totale inzet van de visuele, auditieve en tactiele technieken, geheugenstrategieën en het voorstellingsvermogen. Wij gebruiken kleuren, tekeningen en versjes om de juiste vingerzetting aan te leren en het typen correct te automatiseren. Pas daarna leggen we pas de nadruk op snelheid en tempo.

de Roofvogel zit op de Top, de Fazant zit in het Gras en de Vis zwemt in de Beek = voorbeeld voor het aanleren van de linker wijsvinger

 • Snel leren typen
 • Zo min mogelijk fouten
 • Meer tijd want het huiswerk is sneller klaar
 • Concentratietraining
 • Goede zithouding
 • Oefening in taalvaardigheid m.n. spelling
 • Hoe jonger, des te sneller het opgepikt wordt
 • Later een betere kans op werk
 • Het is nog leuk om te leren
 • Je kind haalt er voor de rest van zijn of haar leven voordeel uit

Wat krijg je van ons?

 • 10 lessen
 • Voor elk kind vanaf 9 jaar
 • Kleine groepjes met persoonlijke begeleiding of individueel les
 • Ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen
 • Ritmische oefeningen op muziek
 • Spelletjes (bijvoorbeeld typen met Tetris = online)
 • Motivatie door het winnen van bekers
 • Wij gebruiken verschillende opties die het leerproces ondersteunen
 • Online Opvolging
meisje houdt toetsenbord met één hand en het andere hand het V-handgebaar

Wij vinden inclusie belangrijk! Voor dove kinderen zetten we in op het tekstuele. Voor blinde kinderen zetten we dan meer in op het auditieve!

Passen de dagen en uren niet? We vinden vast en zeker een wekelijks uurtje om jouw kind te leren typen.

 • Locatie: Praktijk Capiche – Waasmontstraat 176 3401 Waasmont
 • Prijs: 215 euro

Eigen laptop meebrengen (eventueel ook draadloos toetsenbord) + schrijfgerief

blind typen, met tien vingers, op de laptop
Typ10 inschrijving